Sign In

 Patoloji Teknikleri Laboratuvarı

pato2.jpg

Öğrencilerimiz;

Patoloji laboratuvarlarımızda bulunan son model cihazlarımızla, insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi eğitmenleri sayesinde tatbik ederek pratik ve teorik olarak tam donanımlı hale gelmiş olur.

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler​

Ø  Patoloji laboratuvarı iş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Ø  Patoloji laboratuvarlarında kullanılan alet ve cam malzemeleri tanıyıp kullanabilir ( Balon joje, Cam Pipetler, Puar, Hassas Teraziler, pH metre, cam şaleler, beher, mape, lam sepeti, lam vb  gibi)

Ø  Numune hazırlık safhasında, numune kabul ve ret kriterlerini bilir.

Ø  Patoloji laboratuvarına gelen her bir patolojik örneğin; sitoloji ya da biyopsi ayrımını yapıp dokunun özelliğine göre ekipman kullanmayı ve hangi aşamalardan geçeceğini sırasıyla bilir. Bu doğrultuda;

o    Her bir biyopsi örneğinin hassas terazi ile tartılıp makroskobi aşamasından sonra dokuyu sertleştirerek 3-5 mikron ince kesitler elde etmek ve dokuya dayanıklılık sağlamak amacıyla doku takip sistemiyle takibe alındığını,

o    Dokunun mikrotom denilen kesit alma cihazında kesilebilmesi için doku gömme sistemiyle parafinize edilip blok haline getirilmesi gerektiğini,

o    Gömme işleminden sonra mikrotomda kesit aldıktan sonra ,kesitleri su banyosunda açıp, lam sepetlerine dizip, deparafinizasyon işlemi için boyama öncesi etüvde bekletilmesi gerektiğini,

o    Doku boyama aşamasında eğer kullanılacak boya kimyasalı toz halinde ise hassas teraziyi kullanıp gramaj olarak tartıp nasıl hazırlanacağını ya da rutin boyama da neler kullanıldığını bilir.

o    Aynı şekilde bir sitolojik örneğin de (vücut sıvısı, idrar, balgam vs gibi..) patolojiye kabulü yapıldıktan sonra sitosantrifüj ya da cytospin cihaz ve yöntemleriyle santrifüj edildikten sonra lam preparatlara yayılıp boyamasının yapılacağını bilir.

o    Yapılan tüm biyopsi ve sitolojik örneklemelerinin son aşamasında lamel ile kapatılıp, mikroskopta tanı koymak amacıyla  inceleme aşamasına getirebilir.

Ø  Ameliyat esnasında İntraoperatif yöntemle frozen section yapılmasına karar verilen dokular için frozen cihazını kullanmayı bilir.

Ø  Kullandığı tüm cihazları teknik özelliklerini bilerek, bakımını, kalibrasyonunu ve kontrolünü yaparak sonuç ürete bilir.​


                Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

           o    Frozen cihazı

           o    Doku gömme sistemi

           o    Doku takip sistemi

           o    Mikrotom

           o    Etüv

           o    Sitosantrifüj

           o    Santrifüj

           o    Mikroskop

           o    Hassas terazi

           o    Boya kapları


güncelleme: 7.12.2016 21:55