Sign In

 Odyoloji ve Odyometri

​​odyo1.jpg

Bu programın öğrencileri;

Odyoloji lisans ve Odyometri ön lisans eğitimlerinin uygulamalarını yürütmek üzere planlanan odyoloji laboratuvarı;

 •  * İşitme ve denge problemlerinin tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu,
 •  * Gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesi,
 •  * İşitme cihazı uygulaması ve rehabilitasyonu
 •  * Koklear implant aday değerlendirmesi, rehabilitasyonu, programlaması ve takibi,
 •  * Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirilmesi gibi konularda uygulamalı eğitimler yapılabilmesi amacıyla çağın gerekleri doğrultusunda modern cihazlarla donatılmış yetişkin, pediatrik  ve otoplasti laboratuvarından oluşmaktadır.​

Kulak-Burun-Boğaz KBB uzman hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyoloji testleri uzman hekimin isteği doğrultusunda uygulanır.​


Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

 1. Klinik değerlendirmede aşağıdaki cihaz ve ekipmanları kullanır. ​
o    Klinik yüksek frekans odyometre cihazı: Yüksek frekansları test ederek özellikle ototoksik ilaç kullanımının kulağa zarar verip vermediğini test eder.
o    Kombine odyometre cihazı: İşitme kaybının derecesini ,tipini ,konuşma testlerini, ayrıca supraliminer testlerin yapılarak hastaların işitme sistemini inceler.
o    VRA (Çocuk Oyun Odyometresi) sistemi: 0-6 yaş arası çocukların işitme fonksiyonlarını görsel olarak test eder.
o    Timpanometre cihazı: Dış kulak yolundan basınç vererek  orta kulak basıncını ,orta kulak kemikçiklerinin çalışmasını ölçer.
o    ABR-ASSR cihazı: İşitme sinirinden başlayıp kortekse kadar giden bölgeye ses uyaran vererek dalgalar şeklinde kayıtlar alıp detaylı ölçüm yapar.
o    Klinik TEOAE-DPOAE cihazı: TEOAE cihazı yeni doğan bebeklerin işitmesini değerlendirmede kullanılır. TEOAE ce DPOAE cihazında iç kulağın dış saçlı hücrelerinin ç​alışmasına bakar.
o    OAE (Otoakustik emisyon): Yeni doğan bebeklerin işitmesini değerlendirir.
o    HI-PRO aurıcal PMM : İşitme cihazı kullanacak kişilere cihazdan fayda alıp alamayacağını gösteren gerçek kulak ölçümünü yapar.
o    Tesbox-HIT (Aurıcal HIT): Gerçek kulak ölçümünü yapar.
o    VNG Cihazı: Baş dönmesi olan hastaların teşhisinde kullanır.​
 • Saf ses ve konuşma odyometrisini, ileri odyolojik tetkikleri yapabilmeli ve bunların test sonuçları ile ilgili. İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formlarına kayder.
 • İlgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi (0-6 yaş), vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve elektrofizyolojik testleri yapar.
  İşitme cihazı gereken hastalara, işitme cihazı analizi yapıp, gerçek kulak ölçümü (REM) sistemlerini kullanarak uygun işitme cihazı konusunda önerilerde bulunur.
  Çevre ve işyeri gürültüsünü çeşitli ölçme araçları ile ölçümünü yapabilir.
  Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapar/yapılmasını sağlar.
 • Yapılacak işlemler hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınlarına gerekli bilgileri verir.​
                     Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)
Klinik yüksek frekans odyometre cihazı
 • Kombine odyometre cihazı
 • VRA (Çocuk Oyun Odyometresi) sistemi
 • Timpanometre cihazı​
 • Tesbox-HIT (Aurıcal HIT)
ABR-ASSR cihazı
 • Klinik TEOAE-DPOAE cihazı
 • OAE (Otoakustik emisyon)
 • HI-PRO aurıcal PMM

 ​

güncelleme: 7.12.2016 19:01