Sign In

 İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

acil_yardim.jpg

Bu programın öğrencileri;

Öğrencilerimiz ilk ve acil yardım laboratuvarında, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama imkânı bulmaktadırlar.

 CPR, Cerrahi ve İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarlarımız, Paramediklerin (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde öğrenmeleri gereken tüm cihaz ve ekipmanları içermektedir. Öğrencilerimiz acil durumlardaki hayati tehlikeleri ya da sakatlıkları önlemek için bilmeleri gereken mesleki becerilerini bu laboratuvarlarda pekiştirirler. Ayrıca tam donanımlı Acil Yardım Ambulansımız, öğrenci eğitimi için eksiksiz olarak hazır bulunmaktadır.​

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

  • Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği sağlar.
  •  Entübasyon, Elektrokardiyografi (EKG), Monitörizasyon ve Defibrilasyon işlemlerini uygular.
  • Kaza sonrası kazazedeyi destekleyerek (immobilize etme, atelleme, hastanın hareketini önlemek için desteklerle sabitleme) doğru şekilde sedye ile taşınmasını bilir.
  • Gereksinim durumunda sırt tahtası, travma yeleği (K.E.D.), boyunluk (cervikal collar), traksiyon ateli, sert destek (atel), şişme atel, vakumlu destek vb. malzemeleri amacına uygun ve doğru yöntemle uygular.
  • Kazazedede kesik, yara, kırık, yanık ve iç-dış kanama varsa, gerekli bakımı verebilir.
  • Kalp krizi, felç, solunum yolu hastalıkları, epilepsi, diyabetik koma, insülin şoku, doğum, zehirlenme, aşırı doz ilaç kullanımı, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma gibi sorunlar için çağrıldığında gerekli acil bakımı uygulayabilir.
  • İntravenöz girişim yaparak, uygun sıvıya başlayabilir.
  • Hastayı/kazazedeyi güvenli bir şekilde ambulansa yerleştirerek, yolda hastaya gereksindiği acil bakımı uygulayarak, hastayı sağlık kuruluşuna nakledebilir ve acil servis elemanları ile/ veya çağrı merkezi aracılığıyla haberleşmeyi sağlar.
  • Hastanın/kazazedenin götürüldüğü hastanenin acil servis elemanlarına hastayı/kazazedeyi teslim ederken, bilgi ve rapor verebilir, gerektiğinde acil serviste acil bakım konusunda yardımcı olur.
  • Diagnostik-Yaşam Destek, Müdahale, Taşıma, Sabitleyici ve Yardımcı Ekipmanları, Tıbbi Sarf Malzemeleri, tanır aynı zamanda etkin olarak kullanır.​

 

Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

 

​          o    Tam Donanımlı Ambulans

          o    Ekg Cihazı Tek Kanallı

          o    O2 Terapi Cihazı

          o    Portatif Aspiratör 

          o    Defibrilatör

          o    Solunum Cihazı ( Ventilatör )

          o    İleri Yaşam Destek Simülatörü

          o    Yarım Boy Yetişkin Cpr Eğitim Mankeni 

          o    Tam Boy Çocuk Cpr Eğitim Mankeni

          o    Tam Boy Bebek Cpr Eğitim Mankeni

          o    Iv Kol Enjeksiyon Eğitim Mankeni

          o    Katlanabilir ambulans sedyesi

          o    Hasta başı monütör

          o    Otoskop

 

 

     o    Laringaskop Setleri

     o    Kadın Erkek kateterizasyon maketleri

     o    Nazagastrik sonda maketi

     o    Trakeostemi maketi

     o    Entübasyon maketi

     o    Kan gazı cihazı

     o    Omurga tahtası

     o    Kombinasyon sedye

     o    Kaşık sedye

     o    Sabit ayaklı sedye

     o    Tansiyon Aleti Ve Stateskop

     o    Ayaklı Cerrahi Lamba

     o    Timpanik

     o    Termometre

 ​

güncelleme: 7.12.2016 18:50