Sign In

 Ameliyathane Hizmetleri Laboratuvarı

ameliyat2.jpg


Bu programın öğrencileri;

Ameliyathanelerde kullanılan cihazları, tüm cerrahi malzemeleri, ameliyata kullanıma hazır hale getirmeyi öğrenmektedirler. Bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahı ameliyat sırasında asiste edebilecek bilgiye donanıma ve tecrübeye sahip ameliyathane hizmetleri teknikeri olarak yetiştirilmektedirler.

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

 1. Cerrahi el yıkama tekniği, steril önlük giyme/giydirme ve steril eldiven giyme tekniklerini bilir ve uygular.
 2. Medikal ve cerrahi asepsi ilkelerini bilir uygular.
 3. Kritik alan prensiplerine uygun davranır.
 4. Hastanın pre-, intra-, ve postop dönem hazırlığını ve bakımını bilir.
 5. Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 6. Cerrahide kullanılan tüm alanlara özel setleri, içeriklerini bilip, temizliği ve bakımını yapabilir.
 7. Ameliyat masasını/aparatlarını tanır kullanır, hazırlığını yapar ve cerrahiye uygun hasta pozisyonu verir.
 8. Ameliyathane lambasının kontrolünü ve kullanımını bilir.
 9. Ameliyat esnasında elektrokoter cihazını (monopolar ve bipolar) kullanabilir şekilde hazırlar.
 10. Ameliyathanede kullanılan cihaz ve ekipmanları ( hasta monitörü, defibrilatör, ekg cihazı,  cerrahi aspiratör, pendaunt sistemi, …vb.) tanır ve kullanır.
 11. Operasyon esnasında cerrahi ekibi asiste eder.
 12. Alet yıkama, paketleme ve sterilizasyon yöntemlerini bilir
 13. Steril depoda malzeme saklama ve muhafaza koşullarını bilir.
 14. Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini bilip, uygular.​
 15. Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)
  Defibrilatör
  • Cerrahi aspiratör
  • EKG cihazı
  • Elektrokoter cihazı monopolar-bipolar
  • Ameliyat masası
  • Ameliyat tepe lambası
  • Pendaunt sistemi
  ​İv uygulama maketi
  • El yıkama ünitesi(tekli)
  • Kadın doğum seti
  • Genel cerrahi seti
  • Beyin cerrahi seti
  • Ortopedi seti
  • Üroloji seti​

güncelleme: 12.12.2016 13:54