Sign In

 Hakkımızda


İAÜ Kurumsal İletişim Direktörlüğü, üniversitenin kurum içi ve kurum dışı olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası iletişim çalışmalarını planlayıp yürütür. Medya Satın Alma, Medya İlişkileri ve Metin Yazarlığı olmak üzere 3 alt birimi bünyesinde barındırır.

Medya Satın Alma Birimi, offline ve online mecralardaki tüm reklam ve proje alanlarını takip ederek haftalık, aylık, yıllık ve dönemsel planlamalar oluşturur. Kurumun medyadaki pr çalışmalarından sorumludur. 

Medya İlişkileri Birimi, ulusal ve uluslararası medyada kurumsal çalışmaların yer almasını sağlayacak ilişkilerin kurulması, basın bültenlerinin oluşturulması, basın toplantılarının organize edilmesinden sorumludur.

Metin Yazarlığı Birimi, medya ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde hazırlanması gereken tüm yazılı içeriklerin hazırlanıp ilgili yerlere sunulmasından sorumludur. 

güncelleme: 21.12.2016 12:04