Sign In

 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

güncelleme: 30.10.2017 13:44

Programın Amacı:

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır. İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programa Katılım Koşulları:

 • Üst Düzey Yöneticiler,
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları Uzmanları,
 • Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları,
 • Avukatlar, Sendikacılar,
 • Serbest Muhasebeci
 • Mali Müşavirler,
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • Mali Uzmanlar,
 • Muhasebe Uzmanları,
 • Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri,
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları,
 • Öğrenciler

Program İçeriği:
İŞ HUKUKU
Temel Kavramlar
İş Sözleşmesi ve Türleri
İş Yerinin Devri ve Sonuçları
Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları
İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Ücret
İşin Düzenlemesi
İhbar Süreleri ve Tazminat
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
Kıdem Tazminatı Hesabı
İş Yeri Teftişi ve İdari Para Cezaları

*SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
Sendikaların Kuruluşu, İş Kolları Üyelik Ve Üyelikten Ayrılma Esasları
Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi
Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması
Uyuşmazlık
Arabuluculuk
Grev ve Lokavt

* YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ
Yabancı Çalışma İzni Kimleri Kapsar?
İzin Alma Prosedürü
İzinsiz Yabancı Çalıştırmasının Yaptırımı

* SOSYAL GÜVENLİK
İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları Ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
Prim Oranları
Malüllük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primleri
Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Genel Sağlık Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
Bordrolama Uygulamaları
4-A (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-A (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları

Eğitmenler:

Lütfi İNCİROĞLU
ÇSGB E. Çalışma Genel Müdür Yardımcısı 
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Yılmaz AYDINER
Sos.Güv. E. Başmüfettişi Bilirkişi
Sos. Güv. Ve İş Mevzuatı Danışmanı
Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği E. Başkanı
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Emin YILMAZ

Sosyal Güvenlik Müşaviri
Muhasebe Uzmanı 
Emlak Müşaviri
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Vedat İLKİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
Adli Bilirkişi
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Ebru Şimşek

İSG Uzmanı
İstanbul Aydın Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Eğitimin Süresi:
60 Saat

Eğitimin Ücreti: 2.000 TL

Erken Kayıt İndirimi (%10): 1.800 TL 


Ücretlerimize KDV Dahildir.

Eğitimin Tarihleri:

24 ŞUBAT 2018
09:00 – 17:20 Saatleri arasında


Program Sonunda Verilen Belgeler:
Uzmanlık  Sertifikası

İletişim:
Feride Nur ÇAVDAR
444 1 428 – 64005/64004
0532 774 08 77
feridenurcavdar@aydin.edu.tr

Ödeme Seçenekleri:
* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

   Banka Hesap Numaramız:
   DENİZBANK
   Karaköy Ticari Merkez Şubesi
   Hesap No: 4060-1771107-373
   IBAN : TR32 0013 4000 0017 7110 7001 10