Sign In

 Dekanın Mesajı

​​

Sevgili öğrenciler;

Çok iyi bir tercih yaparak İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesine katıldınız. Dört yıl boyunca Fakültemizde lisans eğitimi alarak Türkiye'nin hukukçuları kervanına katılacaksınız.Alacağınız hukuk eğitimi sizi ülkenin saygın meslek sahipleri arasında özel bir yere yerleştirecektir.Hukuk eğitimi, geleneksel eğitim türlerinden ve kuralcı yaklaşımı yüksek alanlardan olsa da her ülkenin ve toplumun adalet, düzen ve birlik içerisinde yaşamasının garantisi hukuk zeminini oluşturan hukukçuların yetiştiği temel bir eğitimdir.
Hukuk eğitimi geleneksel özellikleri yüksek olan bir eğitim dalıdır. Onun bu yanı toplum düzenini sağlayan en etkili unsurdur.Toplum denilen yapı zaman içerisinde bir arada yaşamanın getirdiği değerler bütünü ile oluşmuştur. Bu bütünlük çerçevesinde herkesçe kabul edilen ortak değerlerin kodifikasyonu sağlanabilirse, sağlam bir hukuk devletinin temelleri ortaya çıkar.
Bu temeller aynı zamanda hem mevcut haldeki ihtiyaçları, hem de gelecekte ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri ve yenilikleri karşılamak zorundadır. Ancak hiçbir zaman normatif düzenlemelerin her devir ve çağda, tek başına ve sonsuzluk amaçlanarak yeterli olduğu kabul edilemez.Kurulan her düzen bir sonraki düzenin ilk adımıdır. Ortaya çıkacak değişiklik ve durumlar dolayısı ile yeni düzenlemeler yapılması da tabidir. Asıl olan içinde bulunulan zaman için kurulmuş düzenin, içinde bulunulan toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasite ve düzeyde bulunmasıdır. Siz genç hukukçuların da ileride bu çalışmalara katkı vereceği açıktır.Hukuk eğitiminiz esnasında bilgi teknolojilerini de kullanarak, ülkenizde ve dünyada neler olduğunu incelemek, sorunlara çözüm bulma arayışları içerisinde olmak da sizin için ahlaki bir sorumluluk olacaktır.
Hukukçu sadece kendi toplumuna ve zamanının ihtiyaçlarına değil, evrensel ihtiyaçlara her devirde cevap verebilecek arayışlar içerisinde olmanın da ahlaki sorumluluğu altındadır.Değerli genç hukukçu adayı öğrencilerimi tercihlerinden ötürü tebrik eder, başarılı bir eğitim, öğretim dönemi geçirmelerini dilerim.

Prof. Dr. Ahmet Nizamettin Aktay​
Dekan Vekili

güncelleme: 4.1.2017 13:41