Sign In

 Amaç / Hedef

güncelleme: 22.12.2016 18:26

Amaç

Toplum Biliminin alt alan ve dalları hakkında bilgi sahibi, temel kuramsal yaklaşımları tanıyan, sürekli değişen insan ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte sosyologlar yetiştirmektir.

Hedef

Sosyoloji Bölümünün hedefi, tarihsel ve güncel toplumsal yapıları yorumlayabilen, toplumsal süreçlere hakim, sosyal bilimler alanında uluslararası literatürü izleyen araştırmacı bireyler yetiştirmek.
​​​​​​

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu