Sign In

 Doktora Programları

> Grafik Tasarımı (Sanatta Yeterlilik)
> Halkla İlişkiler ve Tanıtım

> İngiliz Dili ve Edebiyatı
> İşletme
> Muhasebe ve Denetimi
> Özel Hukuk
> Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
> Türk Dili ve Edebiyatı

> Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Bütünleşik Doktora)
> İngiliz Dili ve Edebiyatı (Bütünleşik Doktora)
> İşletme (Bütünleşik Doktora)
> Muhasebe ve Denetimi (Bütünleşik Doktora)
> Özel Hukuk (Bütünleşik Doktora)
> Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce-Bütünleşik Doktora)
> Türk Dili ve Edebiyatı (Bütünleşik Doktora)

güncelleme: 25.8.2017 15:29

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu