istanbul Aydın Üniversitesi Menüsüİstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Bilgileriİstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimiİstanbul Aydın Üniversitesi İletişimİstanbul Aydın Üniversitesi Diller Seçenekleriİstanbul Aydın Üniversitesi
istanbul_aydin_universitesi_menu_6
istanbul_aydin_universitesi_menu_7İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Sayfasıİstanbul Aydın Üniversitesi Fakülteleriİstanbul Aydın Üniversitesi Enstitüleriİstanbul Aydın Üniversitesi Yüksekokullarıİstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Direktörlüğüİstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleriİstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Merkezleriİstanbul Aydın Üniversitesi Koordinatörlükleriistanbul_aydin_universitesi_menu_16İstanbul Aydın Üniversitesi ECTS/DS
 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 Öğrenci İşleri
 
»Akademik Takvim
»Başvuru/ Kayıt Kabul
»Burs ve Ücretler
Ȃift Anadal/Yandal
»Yatay Geçiş
»Dikey Geçiş (DGS)
»Yabancı Öğrenciler (YÖS)
»Özel Yetenek Sınavları
»Yönerge ve Yönetmelikler
»Disiplin ve Cezalar
»Hayat Boyu Öğrenme (LLP)
»ERASMUS
»MEVLANA
»FARABİ
»AKTS (ECTS)
»Diploma Eki (DE)
»Form ve Belgeler
 

6569 SAYILI YASA İLE İLGİLİ DUYURU

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile düzenlenen geçici 68. maddesi gereğince Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

6569 SAYILI YASADAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

1- 6569 Sayılı Yasadan 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilenler yararlanabilir.

2- 26 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı bahar döneminde başlayabilirler. Belirtilen tarihten sonra başvuranlar ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

3- Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

4- Terör suçundan hüküm giyenler bu yasadan yararlanamaz.

5- Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat yapılabilecektir.

6- Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.

8- 6569 Sayılı Yasadan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin İstanbul veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı (kayıt yaptırdığı Eğitim-Öğretim yılı içerisinde) itibariyle, Üniversitemiz Senatosu’nun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.

Yasa Metni için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kayıt Belgeleri İçin tıklayınız.

 

 

 

 
    444 1 428  
Veliddin KIRLI  veliddinkirli@aydin.edu.tr 11801
Daire Başkanı  
     
Namık Kemal AZAK namikazak@aydin.edu.tr 11802
Daire Başkan Yardımcısı  
     
Fevziye KARAMAN fevziyekaraman@aydin.edu.tr 11803
Önlisans Şefi/Anadolu Bil MYO/Adalet MYO/ Sağlık Hizmetleri MYO
     
Özlem DEMİR ozlemdemir@aydin.edu.tr 14616
   
Deniz TORUN deniztorun@aydin.edu.tr 10814
   
Perihan DEMİRDAĞ perihandemirdag@aydin.edu.tr 11804
Lisans Şefi/İ.İ.B.F.-İletişim-Sağlık Bilimleri-Yabancı Diller Yüksekokulu  
     
Çiğdem YÜCE cigdemyuce@aydin.edu.tr 11806
Diş Hekimliği-Fen-Edebiyat-Güzel Sanatlar-Hukuk  
     
Özlem Aksu GÜZELOĞLU ozlemaksu@aydin.edu.tr 11813
Eğitim-Mimarlık ve Tasarım/Mühendislik  
     
Emine YENİCE emineyenice@aydin.edu.tr 11807
   
Ayşe Nur GÖĞÜŞ aysenurgogus@aydin.edu.tr 11805
Yazı İşleri Sorumlusu  
     
Oğuzhan YORULMAZ oguzhanyorulmaz@aydin.edu.tr 11812
Uluslararası Öğrenci Sorumlusu  
     
Nilay TÜRKMEN nilayturkmen@aydin.edu.tr 11811
   
İsmail YILDIRIM ismailyildirim@aydin.edu.tr 11808
Diploma ve Belge Basımı  
     
 
 
istanbul_aydin_universitesi_menu_18Basında İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul Aydın Üniversitesi Radyosuİstanbul Aydın Üniversitesi Webmail Girişiistanbul_aydin_universitesi_menu_22istanbul_aydin_universitesi_menu_23
İstanbul Aydın Üniversitesi AYSİS Girişiİstanbul Aydın Üniversitesi Gündemiİstanbul Aydın Üniversitesi SEM (Sürekli Eğitim Merkezi)İstanbul Aydın Üniversitesi MEYODERİstanbul Aydın Üniversitesi Gazete ve Dergiİstanbul Aydın Üniversitesi Tanıtımıİstanbul Aydın Üniversitesi ADAY Öğrenci Girişi
           

 

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Neler Var.
 
» Bilimsel Süreli Yayınlar
» Akademik Yayınlar
» IJEMME - Periodical Journal
» @ Business Review Dergisi
» @ Erasmus Katalog
» @ İAÜ Katalog
» İAÜ EĞİTİM PLATFORMU
» İAÜ BAP
» Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Etik Kurulu
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencilerine
 
» Kütüphane
» Uzaktan Eğitim
» Değerlendirme Anketi
» Mezun Yerleştirme
» İAÜ Sarı Sayfalar
» e-Bülten / e-Bulletin
» Basında İAÜ
İstanbul Aydın Üniversitesi Online
 
» Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi
» Teknoloji, Araştırma / Uygulama Laboratuvarları
» İAÜ Laboratuarlar
» İAÜ Projeler
» İSTKA Destekli Projeler
» TEKMER
» Aydınlatma Test Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı
İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Hızlı Erişim
 
» Yükseköğretim Yasa Taslağı
» Bilgi Edinme
» BİMER
» Aile Konseyi İletişimi
» İletişim Temsilcilerimiz
» Kampüs Gezi Formu
» İnsan Kaynakları
» İAÜ Unesco Kürsüsü
İstanbul Aydın Üniversitesinde Yaşam
 
» Tanıtım Filmi
» Fotoğraflarla İAÜ
» Yurt ve Konaklama
» Diploma Eki (Dip. Supplement)
» IAU Eğitim &Öğretim Bilgi Sist.
(ETIS & ECTS Inf. Pack.)
 
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Facebook İstanbul Aydın Üniversitesi Twitter
 
İstanbul Aydın Üniversitesi flickr İstanbul Aydın Üniversitesi pinterest İstanbul Aydın Üniversitesi foursquare
alt menüler