Sign In

 Vizyon

güncelleme: 25.11.2016 12:08

Bu merkez,  eğitim politikalarının öğrenci üzerindeki etkisini görmek, eğitim sistemini daha işlevsel hale getirebilmek, eğitim kalitesini yükseltmek için kurulmuştur.Bu kapsamda, İlköğretim,ortaöğretim ve yükseköğretim seviyeleri için araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirmek ve elde edilen verileri değerlendirerek  yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak merkezin birincil amaçları arasındadır.​​​​​

European University Association’s Institutional Evaluation Programme