Sign In

 Vizyon

​​

Merkezimiz, bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek; uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak; araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak; ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak; ilgili alanlardaki eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunma hedefiyle yola çıkmış, 13/07/2014 tarihli Resmi Gazete’de 29059 sayılı kararla yayınlanarak yürürülüğe giren ilgili yönetmelik ile çalışmalarına başlamıştır.  
Faaliyet alanlarımız aşağıdaki gibi listenelenebilir:

a) Parçacık fiziği uygulamaları, hızlandırıcı, dedektör, tasarım/modelleme/benzetim teknolojileri, veri analizi, hesaplama, yüksek başarımlı hesaplama, yazılım geliştirme, nükleer fizik ve enerji alanlarında ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek, konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak,

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

d) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

e) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek,

f) Araştırma çıktılarından ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamlarda yayınlamak,

g) Merkezin ilgi alanına giren konularda Üniversite bünyesinde bulunan birimlerle işbirliği içerisinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gerekli desteği vermek.​

güncelleme: 29.11.2016 13:03

European University Association’s Institutional Evaluation Programme