Sign In

 Publications

güncelleme: 22.11.2017 16:10

Newsletters

EPPAM BULLETIN 1-JANUARY 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 2-FEBRUARY 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 3-MARCH 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 4-APRIL 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 5-MAY 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 6-JUNE 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 7-JULY 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 8-AUGUST 2017.pdf

EPPAM BULLETIN 9-SEPTEMBER 2017.pdf

BOOKS & BOOK CHAPTERS

INTERNATIONAL

-F. Katman. Turkish Stream: A Contribution to Energy Security in the Black Sea, LAP Publishing, 2018, Germany (Yayın Aşamasında).

-F. Katman. “Challenges to the Europe: Rise of Populism, Eco-nationalism and Migration”. Panorama of Global Security Environment 2017: The Central European Perspective, CENAA, 2017, Slovakia (Yayın Aşamasında).

-F. Katman (Ed.). “Environmental Security” in Encyclopedia of Non-Traditional Security, S. N. Romaniuk et al, 2018, UK (Yayın Aşamasında).

-F. Katman. "5. ON SECURITY: Security in the Age of Ambiguity" in Global Challenges to the Transatlantic World, C. Crespo et al (Eds.), Biblioteca Benjamin Franklin, Universidad de Alcala, Instituto Franklin, Spain, 2015.

-F. Katman (Ed.). Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

http://www.cambridgescholars.com/global-climate-change-environment-and-energy 

-F. Katman. "Introduction: Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges&Opportunities to Global Stability" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. xv-xxiii, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-F. Katman. "Analysis of Global Climate Change Impacts on Security" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 1-19, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-F. Katman. "Conclusion: Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges&Opportunities to Global Stability" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 229-236, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-H. Saygin, F. Katman. "Turkey in International Energy Policies" in Turkey's Rise: Implications for Its Neighbours and the World, Z. B. Dalaman (Ed.), Istanbul: Istanbul Aydin University&Johns Hopkins University, 2013, pp. 35-51, ISBN: 978-605-4303-29-8.

​​-H. SAYGIN and F. CETIN, "Recent Developments in Renewable Energy Policies of Turkey" in Renewable Energy - Trends and Applications, M. NAYERIPOUR and M. KHESTI, InTech - Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-939-4, December 2011, Crotia. Online okumak için:

http://www.intechopen.com/books/show/title/renewable-energy-trends-and-applications

-H. SAYGIN and Murat ÇİMEN, Turkish Economic Policies and External Dependency, Cambridge Scholars Publishing, 2013.

-H. SAYGIN and et al., Impact of Soil Conservation Measures on Erosion Control and Soil Quality, International Atomic Agency, 2011.


NATIONAL

-T. Altunok, F. Katman. "Bölüm 3-Siber Tehdit Altyapısı ve Araçları", s. 55-84, H. Çakmak ve T. Altunok (Ed.), Suç, Savaş ve Terörizm Üçgeninde Siber Dünya, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2009, ISBN: 9789944137348, s. 236.

C8. H. Çakmak, F. Katman. "Bölüm 7-Siber Tehditlerin Uluslararası Hukuk ve İç Hukuktaki Yeri", s. 163-208, H. Çakmak T. Altunok (Ed.), Suç, Savaş ve Terörizm Üçgeninde Siber Dünya, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2009, ISBN: 9789944137348, s. 236.

-F. Katman, E. E. Cesur (Çev.) Bodrunova, S. S. "Medya Siyasetinin Öncüsü Olarak Siyasal Pazarlama: Binyılın Dönümünde İngiliz Siyasal Gazeteciliğinin Bunalımı", Uslu, Z. K. ve C. Bilgili, Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri, İstanbul: Beta Publications, 2009, İstanbul, ISBN: 978603770428, s. 325.


ARTICLES


INTERNATIONAL

-A. M. N. Mzwri and F. Katman, "Impact of OPEC Policies over the Global Economy: Case of USA", European Journal of Economic Studies,2016, Vol.(18), Is. 4 (December Issue, 2016), DOI: 10.13187/es.2016.18.516. http://ejournal2.com/journals_n/1482492192.pdf

-T. A. Njuafac and F. Katman, "Main Dynamics of Turkish-African Relations in the 21st Century", European Researcher, Series A, 2016, Vol. (112), Is. 11 (November 2016), pp. 556-566., DOI: 10.13187/er.2016.112.556. http://www.erjournal.ru/journals_n/1481113432.pdf

-D. Mohamud & F. Katman, "Nationalistic Trends in Modern Syria", European Researcher, May 2015, Vol. 94, Is. 5, pp. 373-380, DOI: 10.13187/er.2015.94.373, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1433331996.pdf

-N. Jalil & F. Katman, "Changing Roles and Responsibilities of Woman in Southeastern Anatolia", European Researcher, February 2015, Vol. 91, Is. 2, pp. 144-154, DOI: 10.13187/er.2015.91.144, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1424929278.pdf

-F. Katman, "Energy Chess in the Eastern Mediterranean", EURAS Academic Journal, Volume 2, No: 1, Winter 2014, pp. 52-60.

-E. Aghayev & F. Katman. "Historical Background and the Present State of the Russian-Syrian Relations", European Researcher, November 2012, Vol. 35, No 11-3, pp. 2066-2070, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1354741741.pdf

-F. Katman, "Laden Died: Is it the End of Al Qaida?", EURAS Academic Journal, Volume 1, No: 1, Autumn 2012, pp. 66-73, http://www.euras-edu.org/dosyalar/4F7_academic_journal_september_2012.pdf#page=63

-F. Katman, "NATO Policies in South Caucasus", EURAS Academic Journal, Volume 1, Winter 2010, s. 36-41.


NATIONAL

-F. Katman, “Levant-Doğu Akdeniz ve Enerji Satrancı”, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, İstanbul, Yıl: 8, Sayı: 29-30, 2013.


PROCEEDINGS


INTERNATIONAL

-F. Katman, "Eurasian Great Transformation", I. International Symposium on Eurasia and Turkey Relations, Istanbul Aydın University, National Security and Strategy Research Center, 22 March 2013, p. 313-328.

-F. Katman, "Psycho-Social Aspects of Terrorism", I. International Davraz Congress, Süleyman Demirel University, 24-27 September 2009, pp. 2545.

-F. Katman, "Changing NATO in Changing World", II. International Strategy and Security Studies Symposium, Beykent University, Strategic Research Center, 16-17 April 2009, pp.355-373.

-F. Katman, "Deliberative Democracy in Dialog Among Civilizations", I. International Deliberative Democracy Symposium, Istanbul Aydın University, Turkey Research Center, 15-16 April 2009, pp. 234-242.


REPORTS

-DEİK, Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Durum Değerlendirmesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yayınları, Haziran 2017, İstanbul.

-F. Katman. DEİK Enerji Çalıştayı Sonuç Raporu, 26 Ocak 2015, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yayınları, 7 Nisan 2015, İstanbul, ISBN: 978-605-5979-24-9.

http://etkinlik.aydin.edu.tr/dosyalar/672_deik_Enerji_calistayi_sonuc_raporu.pdf

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, Stratejik Plan ve Ortak Akıl Çalıştayı, 13 Şubat 2014, Ankara.

-H. SAYGIN ve diğ., Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-II, EDAM, 2012.

http://www.edam.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=161

-H. SAYGIN ve diğ., Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-I, EDAM, Ekim 2011.

http://www.edam.org.tr/document/edamnukleerrapor.pdf


DİĞER

-F. Katman, “Doğu Akdeniz'de Oyun Değiştirici Faktör Enerji”, Aydın Dergisi, Haziran 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi.

-F. Katman, “Yenilenebilir Enerji ile Türkiye Enerjisini Yenileyebilir”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği, Temmuz 2016, Say: 818-819, s. 4-8.

-F. Katman, “Orta Asya, enerjide yeni alternatif olabilir”, Ekovitrin Dergisi, Nisan 2016, s. 128.

-F. Katman, "Doğu Akdeniz'de Enerji Satrancı", Aydın Gazetesi, 1 Eylül-1 Kasım 2014, Sayı 22, s.1-9.

F. Katman, "Energy Chess in the Eastern Mediterranean", Aydın Newspaper, 1 September-1 November 2014, Issue 22, pp.1-9

-F. Katman, "Molla'nın İdamı", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 1 Kasım-1 Aralık 2013, Sayı 19, s.1-3.

F. Katman, "Execution of Molla", Istanbul Aydın University, Aydın Newspaper, 1 November-1 December 2013, Issue 19, pp.1-3

-F. Katman, "Avrasya Enerji Güvenliği Masaya Yatırıldı", Gas&Power, Yıl: 8, Sayı: 147, 30 Nisan 2013.

-F. Katman, "Enerji Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik", Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi, Ocak-Şubat 2013, Sayı 7

-F. Katman, "Myanmar-Arakan-Rohingyalı Müslümanlar-Enerji Güvenliği", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Dergisi, Ağustos-Eylül 2012, Sayı: 11, s. 10-15.

-F. Katman, "Hitler", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Dergisi, Nisan-Mayıs 2012, Sayı 9, s. 12-15.

-F. Katman, "Toros'a Veda", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 1 Ocak-1 Şubat 2012, Sayı 9, s. 1-3.

-F. Katman, "Nükleer Enerji Türkiye için Güç ve Güvenlik Meselesidir", Ekovitrin Dergisi, Nisan 2011, s. 88-90.

- F. Katman, "Yeni Büyük Oyun: Güney Kafkasya ve NATO", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 15 Nisan-15 Mayıs 2011, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 12-15.

-F. Katman, “Körfez Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Değişen Dengeler”, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2002, s. 8-11.


European University Association’s Institutional Evaluation Programme