Sign In

 Radyoterapi Laboratuvarı

Radyoterapi.jpg

Bu programın öğrencileri;

Laboratuvarımızda onkolojik hastaların bakımı, desteklenmesi, hazırlanması ve tedavi edilmesinde önemli görevler üstlenen radyoterapi teknikerlerinin;

o    Hızla gelişen yüksek teknoloji ürünü cihazların günlük bakım ve ayarlarının yapılarak kullanılması

o    Radyoterapiyi uygulaması ve hastanın takibini yapılması

o    Immobilizasyonun sağlanması

o    Tedavi alanlarının simülasyona hazırlanması

o    Koruma bloklarının hazırlanması konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip, alanıyla ilgili gelişmeleri takip eden, etik değerlere bağlı teknikerler yetiştirmek amacıyla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.


Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

Ø  Radyasyon onkolojisinde kullanılan cihazları tanımada, kullanmada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik kazanma

Ø  Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme v.b. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik kazanma

Ø  Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik kazanma

Ø  Hastayı ve kendisi dahil çalışan personeli korumak amaçlı ekipmanları tanımak, kullanmayı öğrenmek ve özel koruyucu ekipmanlar (kurşun önlük, gonad ve tirois koruyucular vb.) hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. Radyasyon güvenlik önlemlerini uygulayabilme becerisine sahip olmak

Ø  Anatomik yapıları iyi bilerek radyolojik anatomiyi ayırt edebilme becerisine sahip olmak

Ø  Tıbbi ve radyolojik terimleri bilmek

Ø  Tedavi sarf malzemelerini tedaviden önce hazır hale getirebilme becerisine sahi olmak

Ø  Hastalardan kontrol ve pozisyonlama/santralizasyon amaçlı görüntü alınmasına yönelik görüntüleme aygıtları ve bu görüntülerin dökümente edilmesini sağlayan cihazlar (BT, Röntgen, Lazer görüntüleme cihazları vb.) kullanabilme becerisine sahi olmak

Ø  Tedaviyi sağlayan radyoterapi cihazları ( LİNAC vs … ) kullanabilme

Ø  Tedavinin etkinliği ve maksimum koruma amaçlı planlanma yapılması amaçlı kullanılan simülatör cihazlarını kullanabilme

Ø  Radyosyon onkolojisi uzmanının belirlediği tedaviyi, sağlık fizikçisinin belirlediği ölçü ve hesaplara göre uygulayabilme becerisine sahip olmak

Ø  Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi tarafından belirlenen fokalize blok dökümü ve diğer mould uygulamaları ile bolus, termoplastik maske ve aparatlarını uygulamaya hazır hale getirebilme ve uygulama becerisine sahip olmak

Ø  Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi ile birlikte simülasyon işlemlerine katılabilmeli ve cihazları kullanabilme becerisine sahip olmak

Ø  Tedavi alanlarının simülasyon ve port filimlerinin çekimi ile ilgili iş ve işlemleri yapabilme becerisine sahip olmak

Ø  Tedavi sırasında hastayı izleyerek beklenmeyen bir durum veya komplikasyon gelişmesinde ilgili tabib veya sağlık fizikçisiyle irtibata geçebilme


Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

o    BilgisayarlıTomografi cihazı

o    Röntgen cihazı

o    Lazer görüntüleme cihazı

o    X-Işını görüntüleme sistemi

o    Omuz çekici pvc

o    Su ısıtma tankı

o    Vakum pompası


güncelleme: 7.12.2016 22:02

European University Association’s Institutional Evaluation Programme