Sign In

 Dekanın Mesajı

güncelleme: 28.12.2016 12:57

​İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Hoşgeldiniz.

Tıp bilimi, baş döndürücü hızla kaydettiği gelişmelere bağlı olarak günümüzde gerek ileri araştırmalar gerek klinik çalışmalar açısından en çok ilgi duyulan ve akademik heyecan yaratacak bilim dallarından biri haline gelmiştir.  Bu gelişmelerin en dikkat çekicisi öncelikle moleküler alandaki çalışmalardır. Biyoistatistik ve epidemiyolojik yöntemler ile tüm verilerin ayrıntılı değerlendirilebilmesi ve bilginin dijital ortamda sınırsız genişlemesi de buna ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, gerek temel bilimler alanında çalışan araştırmacılar gerek ileri düzey klinik çalışmalarda yer almak isteyen akademisyenler ve öğrenciler için Tıp fakültelerinin en uygun mekânlar haline geldiğini sevinerek görmekteyiz.
Bilim öğrenip üretmek isteyen bu seçkin insanların tıp fakültelerini tercih etmelerinde fakültenin vizyonu büyük önem kazanmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin, araştırma görevlilerimizin ve aynı zamanda hocalarımızın gerçekleştirdikleri günlük tıbbi rutinlerinin ötesinde, en ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve hastane ortamlarımızda bilimin iyi öğrenimi ve sunumu konularına odaklanan düşünce yapıları, üniversitemizin sağlık alanındaki öngörüsünü en iyi şekilde yansıtmaktadır.
Tüm tıbbi uğraşlarında coşkulu, hastalarına şefkatli ve sevecen bir yaklaşımla en iyi tıp hizmetini sunmaya gayret eden, ileri akademik görüş sahibi, disiplinle sürekli öğrenme alışkanlığında, hayatının her yönünde mükemmeli hedefleyen ve yüksek iletişim becerilerine sahip bir tıp hekimi;  fakültemizin tıp eğitimi almayı arzu eden adaylara sunduğu ana hedeflerdir.
Biz fakültemizde büyük bir aile yaratıp, ortak çalışmamızın ürünlerini görmek için uğraşıyoruz; Zor bir vakayı bir bütün halinde çözüme ulaştıran, alanında yetkin ve öncü klinisyenler, tıpta en yeni çalışmalara imza atmak için uğraşan araştırmacılar ve önlerindeki tüm basamakları aşmak üzere hazırlanan, aynı zamanda araştırma projelerinde de yer alan öğrencilerimiz. Bu ekibin tabii ki en önemli parçaları ailelerimiz, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız ve hocalarımızdır. Onların desteği olmadan hiçbirimiz hedefe ulaşamayız.

Günümüzde tıp fakültelerinin derecelenmesi amacı ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda başarı sıralamaları, mezunlarının okulu bitirdikten sonraki başarılarına göre yapılmaktadır. Bu nedenle tıp güncel bilgi ve becerisinin en mükemmel sunulduğu eğitim ve klinik uygulama alanlarıyla, tıp biliminin ve hastaların gereksinimlerini tamamlamaya yönelik buluşların gerçekleştirildiği laboratuvarlarımızla, halkımızın sağlığını en yüksek düzeye ulaştırmayı hedefleyen bir tıp eğitimi anlayışı ile çalışıyoruz. Fakültemizin bu eğitim anlayışı ve programı,  hastalarla erken dönemde karşılaşma fırsatı yanı sıra ortak çalışmaya en uygun bilimsel ortamı da yaratmıştır.

Fakültemiz; bizlerin daima en iyiye ve en mükemmele ulaşmak için verdiğimiz uğraşa katılarak bu coşkumuzu paylaşan hocalar, araştırmacılar ve yeni buluşlara imza atmak için uğraşan tıp insanları ile birlikte çağdaş tıp alanında en ileri düzeydeki yerini alacaktır.

Bizim tıp bilimindeki bu hedeflerimizi ve coşkumuzu paylaşmak üzere, mesleği en iyi şekilde öğrenip uygulama isteği duyan tüm öğrencilerin fakültemize gelmesini arzu ediyoruz.

Hepiniz Hoş Geldiniz.

Prof.Dr. Osman Ata UYSAL
Dekan Vekili


European University Association’s Institutional Evaluation Programme