Sign In

 Fakülte

güncelleme: 29.8.2016 14:51

ÖZGÖREV (Misyon) Yenilikçi yaklaşımlarla eğitim, öğretim programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı sürekli geliştirmek; üst düzey mesleki bilgi ve becerilere sahip, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yakın işbirliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır. ÖZGÖRÜ (Vizyon) Yenilikçi eğitim ve öğretim programları yürüten ve üst düzey altyapıya sahip; bilgiyi teknolojiye dönüştüren,  yaratıcı ve yenilikçi fikirlere, üst düzey mesleki bilgi ve becerilere sahip   mühendisler yetiştiren; ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalara öncülük  yapan bir mühendislik fakültesi olarak yakın gelecekte öğrenciler, akademisyenler ve paydaşlar için bir uluslararası çekim merkezi olmaktır.   Fakülte Hakkında Özet Bilgi Mühendislik; sanat, kültür ve teknoloji arakesitinde yer alan ve tüm uygar dünyada köklü, seçkin ve saygın olarak görülen bir alandır. Mühendislik-Mimarlık vizyonumuzu "kendi kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel çevre ve insanlık değerlerine saygılı, toplumun mühendislik sorun ve isteklerine yaratıcı çözümler üretecek genç mühendislerin yetiştirilmesi" olarak özetliyoruz ve bu misyonu gerçekleştirmeye dönük etkili çabalarımızı birlikte kararlılıkla sürdüreceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu yönde, bireysel ve örgütlü teknik, sosyo-kültürel-sanatsal aktivitelerinizle eğitim ve öğretime, hatta kararlarımıza katılmanızı çok yararlı görüyor ve bekliyoruz. Temel Teorik / Kültürel, ve üretim/yapım teknolojilerine ilişkin derslerin atölye/stüdyo ortamında bütünleştirilmesi ilkesine dayandırılan öğretim programları, yoğun bilgisayar uygulamaları ve Türkiye’nin sayılı laboratuar alt yapısı ile desteklenmektedir. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Makine, Yazılım, Endüstri, İnşaat, Gıda ve Tekstil programlarında görev alan öğretim kadrosu uluslararası akademik kurumlarda yetişmiş, akademik ve mesleki uygulama alanlarında önemli başarılar kazanmış deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

​​​

European University Association’s Institutional Evaluation Programme