Sign In

 Dekanın Mesajı

güncelleme: 28.12.2016 12:52

​​​Sevgili öğrencilerim, değerli meslektaşlarım;
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne hoş geldiniz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak hedefimiz planlı, çalışkan, özgüvene sahip, doğru, güvenilir, ileri ve açık görüşlülük gibi temel değerlere sahip olan, tarafsız, takım çalışması bilincine sahip, araştırmacı ve paylaşımcı, yeni fikirler üretebilen, sürekli gelişme ve yenilenme yeteneğinde, mesleki etik değerlere sahip sadece ulusal değil uluslararası alanda yetkin mühendisler  yetiştirmektir.

Fakültemiz bünyesindeki İngilizce ve Türkçe eğitim veren 10  bölümümüzün ders programlarının ve içeriklerinin hazırlanmasında, yalnız mesleğin değil toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri objektif olarak dikkate alınmıştır,  teorik bilgiler Türkiye’de sayılı olarak bulunan modern teknolojik laboratuvarlarımızda pratik uygulamalarla  sentezlenmiştir.

Fakültemizin akademik kadrosu, alanında tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yapan seçkin güçlü bilim insanlarından oluşmaktadır. Fakültemiz yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile ortak projeler üretmekte,  kurslar ve geziler düzenlemekte, bunu öğrencilerine sunarak,  staj ve mezuniyet öncesi/sonrası çalışma imkanları sunmaktadır. Fakültemizde uluslararası öğrenciler de eğitim görmektedir, bu oluşan uluslararası ortam sosyo-kültürel çeşitliliği ve bilgi alış-verişini de beraberinde getirmektedir.  Bu sayede mezunlarımızın akredite program bilgisi ile dünyanın her yerinde görev alabilmeleri mümkün kılınmıştır.

Önünüzdeki bu zorlu süreçte sizlere başarılar diler, vatana ve millete hayırlı mühendisler olacağınıza dair inancımla sizleri sevgi ile kucaklarım.
 
Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA
Dekan Vekili​

European University Association’s Institutional Evaluation Programme