Sign In

 IT Based Teaching Technologies (Without Thesis)


​Günümüzde bilişim teknolojilerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de eğitim/öğretimdir. Özellikle bilgisayar destekli eğitim, e-öğrenme vb uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın iki temel gerekçesi vardır. Birincisi klasik eğitim/öğretim yöntemlerinin artan nüfus karşısında eğitim/öğretim talebini tam olarak karşılayamaması ve giderek daha maliyetli olmaya başlamasıdır. İkinci neden ise bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, özellikle çoklu ortam olanakları ile öğrenmeyi pekiştirmeye yönelik olumlu katkılar ve veri iletişimindeki hızlı gelişmelerdir. Tüm bu gelişmelere bilgisayar edinmedeki olumlu katkılar da eklendiğinde, bilişim teknolojileri destekli öğrenme uygulamaları giderek artmakta olup, gelecekte bu tür öğrenmenin oranı klasik öğrenmeye göre önemli aşamalar kaydedecektir. Bu nedenle, öğretmenlere bilişim teknolojilerinin kendi kendine öğrenme olayında nasıl kullanılabileceği ve bu alanda nasıl ürünler geliştirilebileceğine ilişkin olanaklar verilmesi hem ülkemiz eğitimine, hem de ekonomimize büyük yararlar sağlayacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler aşağıda gösterilmiştir. Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan bu programda, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler, mezun olacakları dönem alacakları Dönem Projesi dersi kapsamında bir probleme bilişim teknolojileri ile çözüm getirerek bir jüri önünde sunarak savunacaklardır. Program, alan dışından başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 22.4.2017 19:54