İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak; yönetim, ürün ve süreç dallarında kaynak korunmasına öncelik veren bir yapılanmadır. Fazla tüketimi ortadan kaldırarak ya da azaltarak sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerde bulunmayı ve her yaştan insanın çevreye karşı duyarlılığını ve farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir.