BİLİMSEL SÜRELİ YAYINLAR


International Journal of Electronics,
Mechanical and Mechatronics
Engineering (IJEMME)


International Journal of Food
Engineering Research (IJFER)

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (İAÜD)

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İAÜD - ABMYO)